ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Monday, 19 January 2015

పిల్లా నీ మెరుపు ముందు దిగదుడుపే ...........కోటి కాంతులైనా వెన్నెల వన్నెలైనా
పంచదార ఏపాటి..... పంచిన మనసు అందించే తీపి ముందు
భ్రాంతి కూడా విభ్రాంతయ్యే.......కష్టేఫలితో ఊహే వాస్తవమై ఎదుటే నిలుస్తే
ఏడడుగుల మాటేమిటో తేల్చవు ....అనుభందాలు అనుభూతులను కోరడం తప్ప
సంతోషాల సంరంభమే ఎదలో...కాంతులీనుతూ కోమలి వర్చస్సే వర్ధిల్లా..