ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Monday, 19 January 2015

కవిత: తెలుగమ్మాయి

జడలో మల్లెలతో
పట్టుపరికిణితో కాటుక కళ్ళతో
కాటికేగేవాడికీ ఎదలో కలల్ని
మదిలో ఆకళ్ళను రేపే
దివ్య నయనాల సురసవి
నీవే ఓ తెలుగమ్మయీ
జూకాల లోలకులతో
మెరిసేటి మేని వంపుసొంపులతో
జులాయినీ జీనియస్ గా
తీర్చిదిద్దే సత్తువున్నశ్రీనిధివి
పరువాల పట్టుకొమ్మ స్నిగ్ధవి
నీవే ఓ తెలుగమ్మాయి
శిశిరపు చలిచ్చే
తొలితొలి శీతల పవనుడి హాయివి ధనుర్మాసపు నీరెండిచ్చే
నులి వెచ్చని సౌఖ్యసుఖానివి
తలపులతో హృదిని తరిమి తడిమేది
నీవే ఓ తెలుగమ్మాయి

ప్రేమల్నికాచి ఎగదోసే
మదనుడి చేతిలోని ప్రేమాయుధానివి
చిత్తాన్ని దోచే
చెరుకువింటయ్య సుమధనువు ఘనకీర్తివి
వలపు వరసల్ను కట్టిపాడి మురిపించింది
నీవే ఓ తెలుగుమ్మాయి
అరవిరిసే బ్రతుకుసుఖాన్ని
దేశదిమ్మరలకూ నేర్పే ప్రియరాణివి దేవి
భవబంధాలకు బంజారాలను సైతం
బద్దుల్ని చేసింది నీవే దేవి
అందానికే అసలు సిసలైన తెలుగర్ధము
నీవే ఓ తెలుగమ్మాయీ
నీ హృదయనిర్మలతను
సుందరతను కీర్తింప చేతకాక
తెలుగు భాషా తెల్లబోయే చిన్నబోయే
తెలుగమ్మాయి అందాన్ని సంపూర్తిగా వర్ణించబోవ
కృష్ణరాయల అష్టదిగ్గజాలే చిత్తైతిరి ఓడిరి
నిన్ను శ్లాఘించ నా తరమా తెలుగమ్మాయి 

No comments: