ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Wednesday, 17 December 2014

కవిత:స్నేహామృతమ్

గత స్మృతులన్నీ మధురాలే తీయని స్నేహంలో
స్నేహిత పలుకులన్నీఅమృతాలే నిజ జీవితంలో
గుండెలలో తనపై మొదటగా మొలకెత్తిన అలవిలేని అభిమానమే
అనురాగరహిత కరుకు గుండెను సైతం ఆత్మీయత కదిలించే
హర్షమే వర్షమై నింగినంటిన హరివిల్లు రంగులే అలరిస్తే
మౌనమే వరమై బ్రతుకున మల్లియల అత్తరులే అందిస్తే
నీ చిరునగువులే నల్లనయ్య సమ్మోహనపు నవ్వులైతే
మనగలనా భువిపై నీ సాంగత్యం అందక స్నేహితమా
కరుణతో కరుణించి వేదన నిండిన నాదు హృదయాన్ని
చెలిమితో చెయ్యందించి సంతోషాల నదులలో స్నానించవా 

No comments: