ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Thursday, 18 December 2014

కవితా : అక్కరకొచ్చేవారు

అక్కరకు రారు చుట్టాలు
అస్సలు ఆస్తులు లేనప్పుడు
అక్కున చేర్చుకుంటారు బలిమి కలిమి కలిగి వున్నప్పుడు
అక్కడని ఇక్కడని ఏమిటి
అన్నిచోట్ల మేమున్నామంటారు
అలవి లేని ఆత్మీయత కల్లబొల్లి మాటల్తో కురిపిస్తుంటారు
అనుపమాన నటనా పటిమను
అవిశ్రాంతముగా ప్రదర్శిస్తుంటారు
అబద్దమైన అనురాగ వల్లరులను మధురంగా గానం చేస్తుంటారు
అభిలాషను ఆశల ఆకృతులను
సూటిపోటి మాటల అంకుశంతో పొడిచేస్తారు
అరుణ కిరణ కాంతిని సైతం తమ తేనేపూరిత మోసపు మాటలలో తొణికిస్తారు
అమ్మకానికి ఈ చుట్టాల వ్యాపారులు
నమ్మకాన్ని సైతం పెడతారు విపణిలో
అందుకే పెద్దలు ఎప్పుడూ చెబుతారు మనసైన మితృలనునమ్మి ముందుకుసాగు జీవితంలో 

No comments: