ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Thursday, 18 December 2014

కవిత:జీవన పోకడ

ప్రతినిత్యం రంగు హంగులు
మారుస్తున్న జగాన్ని నేను చూశాను
అనునిత్యం తీరు తెన్నులు మారుస్తున్న 
తప్పొప్పులు ఎంచుతున్న జీవితాన్ని నేను చూశాను
నాడు కొదమ సింహంలా నడుస్తూ
హుందాగా అడుగులు వేసే ఆహర్యపు గర్వాన్ని
నేడు కాళ్ళేత్తి అడుగు వేయ సాయంకై
అర్దింపుల ఆక్రందనల పర్వాన్ని చూశాను
నాడు కళ్లల్లో ఎరుపు మెరుపుతో 
లోకాన్ని శాసించి నిలబెట్టిన వదనమే 
నేడు అదేపనిగా ఏడుపుల కావిళ్ళు
అస్తస్తమాను మోస్తుండడం నేను చూశాను
నాడు చెయ్యెత్తి చేసిన చిన్నిసైగతోనే
పర్వతాలు కదిలించే దమ్ముంటే
నేడు వడిలి రాలిపోయే అకులల్లే
ఆ చేతుల వణుకుల వేణుగానం నేను విన్నాను
నాడు కంఠంతోనే కరెంటు ఉత్పత్తి
కావిస్తున్నారాననిపించే స్వరవిన్యాసమే
అట్టి గట్టి గొంతుకకు బలవంతపు
తాళపు గొళ్ళేన్ని వేసివుంచడం నేడు చూశాను
ఈ ప్రాయం బలం ధనం అన్నీ
కానరాని దేవదేవుని దయచే అందినవైనా
అన్నీతెలిసి కూడా కళ్ళేదుటే జరుగు
తప్పులనడ్డలేని మౌనమొనగాళ్ళను నేను చూశాను
ఇంత వింత పోకడలదేలా చోద్యాలేలా
నేటి అస్థిరమైన అస్తిత్వపు వెలుగులపై మిత్రుల్లారా
ప్రతినిత్యం రంగు హంగులు
మారుస్తున్న జగాన్ని నేను చూశాను
అనునిత్యం తీరు తెన్నులు మారుస్తున్న
తప్పొప్పులు ఎంచుతున్న జీవితాన్ని నేను చూశాను
మహామహులే సమయ వాహిని వరదల్లో
కొట్టుకుపోతూ విలవిల్లాడుతూ తల్లడిల్లడం నేను చూశాను
నేడు రేపు సర్వదా వీలైనంతమందిని సంతోషపెట్టండి నేస్తుల్లారా
కష్టాలన్దిస్తూ మరొకరి కష్టాలపై ఖుషీయ్యే ఎందరినో నేను చూశాను 

No comments: