ఎదలో కదలాడే భావాలే వర్షించి మదిని తడిపి తడిమితే భావ ఝరులే పొంగి పొరలే.

Monday, 19 January 2015

కవిత: ప్రేమే ఇష్టం

చెలివి మదిదోచిన కోమలివి
నీవే నెచ్చలివి నవ్వుల నెమలివి
విన్నాను హృదయ సంగీతాలను
మనసే ఎద తంత్రులను మీట
కన్నాను మధురమైన పసిడికలను
తలపే మరులై మదిలో స్థిరపడ
నేర్చాను మమతల పూజలను
వలపే ఆత్మీయత గంటలను మ్రోగించ
పాడాను స్నేహాగీతాలనే అనునిత్యం
పలుకే బంగారంలా మెరిసి మురుస్తూ
మనసుల్ని పెనవేసుకుని ఊసులూయలలో
ఊగుతూ వలపారటపు సౌఖ్యన్ని తెలుద్దాం/తేలుద్దాం
తోడుకావ బాణీలు కట్టడంలో
ప్రేమపాటల
కు వలపాటలకు నెయ్యమై నిలయమై 

No comments: